DLFs sygdomsundersøgelse af svampe i græs

09-04-2024

Din viden er afgørende! DLF gennemfører en ny undersøgelse om forekomsten af svampesygdomme i 2023 for at måle deres udbredelse i hele Europa over tid. Dit input er uvurderligt, da det former dagsordenen for fremtidens græsudvikling.

GÅ TIL SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN.

I betragtning af de stigende virkninger af klimaændringer, er der voksende bekymring for, at både eksisterende og nye svampesygdomme kan udgøre betydelige trusler, der potentielt bringer græskvaliteten i fare. Hos DLF er vores primære mission at udvikle græssorter, der imødekommer de skiftende behov hos vores slutbrugere. Derfor er det afgørende at forstå de udfordringer, du møder på dine græsarealer.

Vi inviterer dig derfor til at deltage i en kort online-undersøgelse med fokus på plænesygdomme i Det vil tage maksimalt 5 minutter. Linket nedenfor fører dig til online spørgeskemaet.

DLF takker for dit bidrag