Du kan godt betale din moms nu – fremfor at få negative renter i banken

02-02-2021

De udskudte betalingsfrister for moms og A-skat mv. medfører, at virksomhederne som en håndsrækning har likviditeten til rådighed i en periode.

Der kan imidlertid være virksomheder, som ikke har behov for håndsrækningen, og som må sætte pengene i banken – og til negative renter. De virksomheder kan derfor ønske at indbetale pengene til deres “skattekonto” tidligere end de udskudte betalingsfrister.

Der betales ikke negative renter af et “indestående” på skattekontoen, men det udbetales imidlertid automatisk til virksomhederne. Der kan dog fastsætte en beløbsgrænse på helt op til DKK 100 mia., sådan at kun indestående herudover udbetales (virksomhederne bestemmer selv beløbsgrænsen).

Beløbsgrænsen for indeståender på skattekontoen gælder foreløbigt til den 1. november 2021.

Formålet er, at virksomheder, der ikke har behov for håndsrækningen og betaler negative renter af indeståender i banken, i stedet kan indbetale et indestående helt op til DKK 100 mia. til skattekontoen uden negative renter, og uden at få beløbet udbetalt igen.

En virksomhed, der har hævet beløbsgrænsen og indbetalt et beløb til skattekontoen, men som senere i perioden får behov for likviditeten, kan sætte beløbsgrænsen ned igen, hvorved beløbet udbetales.

Ønskes en beløbsgrænse for indeståender, skal man i den situation logge på skattekontoen og fastsætte beløbsgrænsen. Tal eventuelt nærmere med din revisor om praktikken og mulighederne.