El-håndværktøj skal efterses regelmæssigt

13-09-2017

Elektrisk håndværktøj skal efterses regelmæssigt efter fabrikantens anvisninger for at sikre, at udstyret er i orden. Det krav gælder uanset, at bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen om periodisk el-eftersyn af transportabelt el-hånd­værk­tøj er faldet væk.

Det var indtil den 1. juli 2017 et krav i stærkstrømsbekendtgørelsen, at el-håndværktøj skulle efterses af en sagkyndig med højst seks måneders mellemrum. For nogle typer el-håndværktøj endda oftere. Bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen er ophævet, men bestemmelserne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler gælder stadig. Det betyder, at der fortsat er krav om regelmæssigt eftersyn af elektrisk håndværktøj efter fabrikantens anvisninger samt krav om, at beskadiget håndværktøj skal tages ud af brug.

Reglerne indebærer, at håndværktøj, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, og som derfor kan give anledning til farlige situationer, skal efterses regelmæssigt.

Samtidig er det et krav, at medarbejderne skal være instrueret om, at beskadiget håndværktøj, der kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare, skal tages helt ud af drift. Værktøjet må først komme tilbage i brug, når det er repareret og efterset af en sagkyndig.