En landsgeneralforsamling næsten som det normale

25-01-2022

DAGs landsgeneralforsamling kunne næsten afholdes under normale vilkår. Det blev både til udflugter, debat og gensynsglæde, og vi ser frem til næste Landsgeneralforsamling i 2023, hvor Jysk Kreds afholder arrangementet i Fredericia den 20. til 22. januar.

Det var næsten som normalt, da landsgeneralforsamlingen blev holdt på Comwell Klarskovgaard i Korsør den 21.-23. januar. Forskellen var mest at alle fik foretaget en coronakviktest. Og så var lørdagsfesten rykket et par timer frem fordi udskænkningen måtte stoppe kl. 22.

Deltagere

Selve generalforsamlingen, hvor 33 medlemmer var repræsenteret, var præget af beretningerne fra landsformand Søren Sømod og udvalg. Undervejs kom der særlig debat om akkordtidskurantens berettigelse. Det nye partnerskabsudvalg blev også præsenteret som en nyhed på generalforsamlingen. Flere i partnerskabet udstillede i hotellets foyér.

Peter Hjorth fra Den Grønne Mand ApS vandt DAGs Markedsføringspris “Spaden” for sit konstante engagement i alle dele af faget og foreningen.

Regnskab, budget og bestyrelsen

Regnskab og budget blev godkendt. Det samme gjorde forslaget om uændret kontingent. Den eksisterende landsformand Søren Sømod blev valgt for de næste to år uden modkandidater. Til hovedbestyrelsen blev Marco Kjærgaard, Peter Møller Jensen og Troels Skov Larsen genvalgt. De øvrige var ikke på valg, nemlig Michael Dall, Jesper Bjerrisgaard og Anette Vistisen. Desuden er Søren Lange Andersen indtrådt i bestyrelsen, udpeget af hovedbestyrelsen som repræsentant for gruppe 2-medlemmerne.

Danske Anlægsgartneres PR-pris

Danske Anlægsgartneres PR-pris “Spaden” gik i år til Peter Hjorth (billedet) fra Den Grønne Mand ApS. Han vandt på grund af en forbilledlig indsats på en lang række parametre – han sidder bl.a. i foreningens uddannelsesudvalg og i erhvervsfagligt udvalg. Han er syns- og skønsmand og besigtiger i ankenævnet. Han er med i Jysk Kreds’ bestyrelse. Han er med i det lokale uddannelsesudvalg, er praktikpladsbesigtiger, skuemester og underviser. Peter Hjorth viser hvordan man gør sig synlig for en god sag og kommer i medierne. Det giver både hans egen virksomhed og hele branchen en bedre samfundskontakt samt kundekontakt. De andre nominerede var Henrik Hoffmann, Malmos Landskaber og OKNygaard.

Sociale arrangementer og referat

Fredag aften bød på en bustur til Malsk Spisehus i Slagelse mens man om lørdagen kunne vælge enten en yogatime eller en vandreturtur i skov og ved strand med naturvejleder.

I det referat der senere udsendes, kan dem der ikke var med, nærmere læse hvad der skete på mødet.