Er de pesticider, som du har købt hos din forhandler lovlige?

04-03-2021

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2020 gennemført kontrol hos 94 forhandlere af bekæmpelsesmidler, og kontrollen viste en større stigning i overtrædelser – også ved salg til professionelle. ‘

Flere pesticid-forhandlere havde overtrådt loven i 2020 end året før. Det viste sig at over 1/3 af pesticidforhandlerne havde overtrådt loven. ,

Husk derfor at undersøge om de pesticider, som du køber hos din forhandler er lovlige. Det kan du gøre enten på www.middeldatabasen.dk eller miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/. Det er vigtig at tjekke, at både handelsnavnet og registreringsnummeret er det helt rigtige.