Er du klar til nye regler om APV og kemisk risikovurdering?    

20-11-2019

Den 1. juli 2019 blev kravet om Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ophævet. I stedet skal virksomhederne udarbejde en kemisk APV for processer, der indeholder farlige stoffer og der skal være oplæring og instruktion.  Processer kunne fx være udbringning af pesticider, højtryksrensning eller arbejdsprocesser i værkstedet.

Kemisk APV
Virksomheden skal:

  1. Udarbejde en liste over farlige stoffer
  2. Indhente sikkerhedsdatablade for alle farlige stoffer
  3. Vurdere processerne og udarbejde en kemisk risikovurdering

Oplæring og instruktion
Inden opstart skal de ansatte kende til:

  1. Farer og risiko ved arbejdsprocesser
  2. Sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dem fx personlige værnemidler
  3. Hvordan der ydes førstehjælp og opsamles spild

Se mere i Faktablad: Kemisk APV.

Hvis du er i tvivl så ring til DAGs arbejdsmiljøkonsulent Bente Mortensen på 4119 8995