Erhvervsbiler skal have filtre i miljøzoner

04-06-2019

Nu kan landets fem største kommuner forbyde at dieseldrevne varebiler, lastbiler og busser uden partikelfilter kører i byernes miljøzoner. Det kan de efter en lov som Folketinget har vedtaget og som træder i kraft 1. juli 2020.

Loven rammer i første omgang de ældste køretøjer, idet der er forskellige regler for varebiler, lastbiler og busser. Hvis en varebil er indregistreret første gang senest 1. januar 2007, skal bilen have partikelfilter for at køre i mil­jøzoner­ne. Biler der har nået denne alder, har sjældent partikelfil­ter.

Yngre varebiler uden parti­kelfil­ter må i første omgang gerne kø­re i miljøzonerne. Der er taget hensyn til bilejernes økonomi, idet det er dyrt at  montere et partikelfilter .

Den 1. juli 2022 træder lovens næste trin i kraft. Så skal alle varebiler med dieselmotor skal have filter hvis de er indregistreret før 1. januar 2012. Yngre biler må fortsat gerne køre i miljøzonerne da de har partikelfil­teret monteret fra fabrikken.

Tredje og sidste trin træder i kraft 1. juli 2025. Fra denne dato er der forment adgang for varebiler der er indregistreret før 1. september 2016, partikelfilter eller ej.

Regeringen venter at loven frem til 2021 vil give danske virksomheder udgifter på cirka 160 mio. kr. til udskiftning af køretøjer og eftermontering af partikelfiltre. Det er dog op til kommunerne selv om de vil håndhæ­ve de skrap­pere miljøzoner.