Få 10.000 i tilskud til diplomkursus

12-09-2018

Faglærte kan nu få op til 10.000 kr. årligt ved at deltage i uddannelses­mo­duler der indgår i akademi- og dip­lomuddan­nelser og udløser ECTS-point. Det meddeler Uddannelses- og Forskningsmi­nisteriet 22. august. Støtten er mulig med den nye omstil­lingsfond som er indført som led i den trepartsaftale som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2017.

Der er dog vigtigt at slå fast, at puljen ikke er uudtømmelig. Tilskuddene bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet, og DAG opfordrer derfor interesserede medlemmer i hurtigst muligt at tage kontakt til Københavns Universitets kontaktperson Christine Nuppenau på cn@ign.ku.dk

Et af de oplagte diplommoduler er modulet “driftsstyring”, der starter i oktober. Man kan stadig nå at tilmelde sig, og der er stadig ledige pladser på modulet.

Se mere om hvad er adgangskravene er her.

Se mere om ansøgningsfrister, priser og tilmelding her.

Akademi- og dip­lomuddan­nelser er deltidsuddannelser der kan tages på deltid mens man er i arbejde, og sigtet med om­stillingsfonden er da også at styrke voksen-, efter- og videreuddannelsen. Inden for det grønne områder er park­dip­lomuddan­nelsen en diplomuddannelse hvor man kan søge støtte til de enkelte moduler. Også moduler til natur- og friluftsvejle­derud­dan­nelsen kan udløse støtte.

Der er afsat årligt 65 mio. kr. i fonden. Tilskud søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul. Læs mere om omstillingsfonden her.