Få betaling for rådgivning

14-06-2022

HUSK at aftale honorar for rådgivning inden opstart – bedst på skrift.

I en konkret sag medvirkede et DAG-medlem i udarbejdelse af projekt inkl. beskrivelser samt udregnede pris som en del af en total entreprise. Totalentreprenøren vandt opgaven, men valgte at indhente konkurrerende priser på anlægsgartnerentreprisen, hvorefter medlemmet blev bedt om at komme med en ny pris. Totalentreprenøren nægtede at betale for anlægsgartnerens rådgivning – på trods af at denne havde brugt mange timer på møder, beskrivelser osv.