Få gartnerens indblik i Frederiksborg Slots træer

15-08-2018

Nedenstående arrangement kunne have interesse for visse af DAGs medlemmer. En oplagt mulighed for at tage lidt på udflugt og blive klogere på en specialiseret form for træpleje samtidig.

”Frederiksborg Slotshave – Formning af træer i nutid og fortid” v./ Slotsgartner John Nørgaard Nielsen.

Slotsgartner ved Frederiksborg Slot, John Nørgaard Nielsen, giver os et indblik i havens drift og udvikling samt specifik viden omkring formning af barokhavens karakteristiske træer. Både nu og i fortiden.

Dato: Lørdag, den 18. august kl. 10.00 – 12.00

Mødested: Rendelæggerbakken 3, 3400 Hillerød – Ved den røde port

Arrangør: Havehistorisk Selskab

Pris: kr. 50,- for ikke-medlemmer af HHS

For særligt interesserede kan Havehistorisk Selskab ydeligere oplyse, at de resten af året har fokus på træer.

Tid og sted for foredrag kan ses her.