Få styr på forårets fridage og SH-dage

06-02-2019

Oversigt over fridage og SH-dage i foråret 2019:

Medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, har fri følgende dage, som er søgnehelligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 1. maj, Store Bededag, Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag og 2. pinsedag.

Der udbetales sædvanlig timeløn plus faste tillæg fra SH-kontoen, når søgnehelligdage/fridage falder på hverdage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde, og hvor den ugentlige normale arbejdstid afkortes som følge heraf.

I 2019 falder såvel den 1. maj samt grundlovsdag på hverdage.

Husk, at  medarbejderen ikke har krav på udbetaling af større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældendes søgnehelligdags-/fridagskonto.

Fastlønnede, herunder fastlønnede elever, modtager sædvanlig løn på søgnehelligdage samt opsparede fridage.

Vær opmærksom på, at hvis der arbejdes på en af disse dage, er det mod 100% overarbejdstillæg! 

Se mere på vores hjemmeside HER.

Spørgsmål vedr. ovenstående rettes til Thea lyskov@dag.dk Jeppe rosenmejer@dag.dk eller tlf. 33 860 860