Få styr på julens fridage og SH-dage

19-11-2019

Oversigt over fridage og SH-dage i forbindelse med jul og nytår 2019:

Medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, har fri følgende dage, som er søgnehelligdage: Den 25. og 26. december 2019 samt den 1. januar 2020 (1. januar henregnes altid til det foregående kalenderår).

Der udbetales fra SH-kontoen, når søgnehelligdage falder på hverdage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde, og hvor den ugentlige normale arbejdstid afkortes som følge heraf.

I år falder såvel den 25. og 26. december 2019 samt den 1. januar 2020 på hverdage.

Der udbetales den sædvanlige timeløn plus faste tillæg. Medarbejderen har dog ikke krav på udbetaling af større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældendes søgnehelligdags-/fridagskonto.

Såvel den 24. samt den 31. december er i henhold til overenskomsten almindelige arbejdsdage. Medarbejdere skal derfor anvende opsparet ferie eller fridage, hvis der holdes fri disse dage.

Husk at varsle ferielukning mellem jul og nytår

Hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, skal du huske at varsle det over for de ansatte senest en måned før ferien begynder. Varsling af juleferien skal ske skriftligt.

Det vil i praksis sige, at du normalt senest skal varsle ferielukning den 23. eller 24. november – men naturligvis gerne før. Modtager medarbejderne ikke skriftligt varsel rettidigt, har medarbejderne krav på løn under julelukningen for så vidt angår de dage, som ellers ville være almindelige arbejdsdage.

Den 24. december falder i år på en tirsdag og er en almindelig arbejdsdag, det samme gælder 31. december.