Få styr på julens fridage og SH-dage

27-11-2018

Oversigt over fridage og SH-dage i forbindelse med jul og nytår 2018:

Medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, har fri følgende dage, som er søgnehelligdage: Den 25. og 26. december 2018 samt den 1. januar 2019 (1. januar henregnes altid til det foregående kalenderår).

Der udbetales fra SH-kontoen, når søgnehelligdage falder på hverdage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde, og hvor den ugentlige normale arbejdstid afkortes som følge heraf.

I 2018 er falder såvel den 25. og 26. december samt den 1. januar 2019 på hverdage.

Der udbetales den sædvanlige timeløn plus faste tillæg. Medarbejderen har dog ikke krav på udbetaling af større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældendes søgnehelligdags-/fridagskonto.

Såvel den 24. samt den 31. december er i henhold til overenskomsten almindelige arbejdsdage. Medarbejdere skal derfor anvende opsparet ferie eller fridage, hvis der holdes fri disse dage. .

Den 24. december falder i år på en mandag og er en almindelig arbejdsdag, det samme gælder 31. december.

Mvh

Thea Lyskov

Jurist – DAGs juridiske service

lyskov@dag.dk

Tlf. 33 860 860