Få styr på julens fridage og SH-dage

29-11-2016

Oversigt over fridage og SH-dage i forbindelse med jul og nytår 2016:
Medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, har fri følgende dage: Den 25. og 26. december 2016 samt den 1. januar 2017 (1. januar henregnes altid til det foregående kalenderår).

Der udbetales fra SH-kontoen, når søgnehelligdage falder på hverdage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde, og hvor den ugentlige normale arbejdstid afkortes som følge heraf. I 2016 er det alene den 26. december, som falder på en hverdag.

Der udbetales den sædvanlige timeløn plus faste tillæg. Medarbejderen har dog ikke krav på udbetaling af større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældendes søgnehelligdags-/fridagskonto.