Få styr på Søgnehellig- og fridagsbetaling

05-02-2018

Søgnehelligdags- og fridagsbetaling (SH-dage)

Reglerne herom står i overenskomstens kapitel 9.

Til udbetaling på søgnehelligdage og fridage henlægger arbejdsgiver et beløb svarende til 9,02% af den samlede ferieberettigede løn. Feriegodtgørelse er indeholdt i beløbet.

I forbindelse med søgnehelligdage samt grundlovsdag (når disse falder på en hverdag) skal medarbejdere have sædvanlig timeløn og faste tillæg, som trækkes fra medarbejdernes SH-opsparing. Der kan dog ikke udbetales større beløb, end der til enhver tid henstår på den pågældendes SH-konto. Fastlønnede herunder fastlønnede elever modtager sædvanlig løn på søgnehelligdage samt opsparede fridage.

Følgende dage er søgnehelligdage/fridage:

  • Palmesøndag
  • Skærtorsdag
  • Langfredag
  • 2. Påskedag
  • Store Bededag
  • 1. maj – en hel fridag
  • Kristi Himmelfartsdag
  • 2. Pinsedag – søgnehelligdag
  • Grundlovsdag – en hel fridag

Vær opmærksom på, at hvis der arbejdes på en af disse dage, er det mod 100 % overarbejdstillæg

Se mere på  vores hjemmeside https://dag.dk/medlem/overenskomst-og-ansaettelse/ofte-stillede-spoergsmaal/

Spørgsmål vedr. ovenstående rettes til vores jurist Jeppe Rosenmejer på rosenmejer@dag.dk eller på tlf. 33 860 860