Pressemeddelelser og arkiv

Her kan du se den seneste pressemeddelelse fra Danske Anlægsgartnere eller gå til vores arkiv for at finde ældre pressemeddelelser.

 

Vil Greve frivilligt lade de grønne områder blive undergravet? (Åbent brev til borgmester og byråd i Greve Kommune)

Nu skal Greve Kommunes borgere i arbejdstøjet! Uden betaling vel at mærke. Eller uddannelse for den sags skyld. Og uden at der bliver udlært lærlinge eller skabt arbejdspladser.

Det er resultatet af den glidebane, som Greve Kommune har begivet sig ud på, da økonomiudvalget den første oktober godkendte og systematiserede brugen af frivillige som en fast del af deres drift af kommunens grønne områder.

Naturligvis har vi hos brancheforeningen Danske Anlægsgartnere fuld forståelse for, at borgere, som har en særlig forkærlighed for deres lokale park, kan få lov til at give en hånd med. Desværre lægger de netop vedtagede ”Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder” op til en usympatisk systematisering af brugen af gratis arbejdskraft i byens grønne områder, som vil medføre en række negative konsekvenser for kommunen, dens borgere og det lokale arbejdsmarked.

Flere slags risici

Den nye vejledning fastslår, at der ofte ikke vil være en kommunal medarbejder til stede under arbejdet. Her ser vi en stor risiko i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed. Bl.a. fordi der lægges op til at arbejde med alt fra håndsave til macheter(!). Desuden er det typisk ældre borgere med tid til overs, som påtager sig disse plejeopgaver, selvom denne gruppe har høj risiko for at komme ud for arbejdsulykker.

Da den grønne faglighed ikke altid er til stede blandt de frivillige, giver det naturligvis også en risiko for dårlige resultater rent fagligt. Vejledningen lægger f.eks. uden nærmere forklaring op til, at borgerne skal fjerne ”uønskede vedplanter”, selvom de færreste borgere har helt styr på, hvad en vedplante er, og hvornår den er uønsket.

Undergraver plejen på sigt

Et lige så stort problem ved systematiseringen er, at intet nu forhindrer kommunen i at skære i budgettet til den grønne drift og efterfølgende opfordre eller indirekte presse borgerne til at trække i arbejdstøjet for at holde deres lokale park.

Når man har kørt et helt maskineri i stilling til at overdrage plejen af et grønt område til frivillige, vil man naturligvis også være tilbøjelig til at bruge dette maskineri. Det er jo belejligt, at man kan fortælle borgerne, at kommunen desværre bliver nødt til at sænke driftsstandarden i deres yndlingspark, men at de da er velkomne til at melde sig i det faste korps af frivillige, hvis de er interesserede i det grønne område ikke forfalder.

Ingen lærlinge eller jobs

Hver gang en kommunal opgave bliver overtaget af gratis arbejdskraft, undergraver man samtidig det lokale arbejdsmarked. 

Ikke nok med at der forsvinder en opgave for de lokale anlægsgartnervirksomheder hver gang en driftsopgave bliver presset over i borgernes hænder – der bliver også færre til at løfte den tunge byrde med at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Vores medlemsvirksomheder er bevidste om deres samfundsansvar og tager lærlinge, ofte langt flere end der er krav om. Hver gang en kommunal driftsopgave bliver varetaget af dem, sikrer man derfor samtidig både lokale jobs og praktikpladser til de unge.

Denne essentielle funktion går også fløjten med en systematisering af det frivillige arbejde.

Byens parker og kommunens naturområder er uundværlige for alt fra borgernes sundhed og velvære over boligpriser til at afbøde konsekvenserne af klimaforandringernes skybrud og tørke. Lad os derfor lade være med frivilligt at undergrave de grønne områder, borgerne og det lokale arbejdsmarked.

 

Med venlig hilsen

Direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen