Pressemeddelelser

Her kan du finde den seneste pressemeddelelse fra Danske Anlægsgartnere:

Seneste pressemeddelelse:

Tørken truer indsats for flere træer i by og land

Vi er nødt til at stå sammen i ekstreme situationer, og det kræver både dialog og ændring af lovgivningen, lyder budskabet fra Danske Anlægsgartnere, SMVdanmark og HedeDanmark. Foto: HedeDanmark

Trods de seneste dages spredte regn er jorden stadig bundtør og tørkebarometeret helt i top. Og det kommer til at få konsekvenser for de mange nyplantede folkeskove, bytræer og lommeparker, lyder det fra brancheforeningen Danske Anlægsgartnere.

”Vi har brug for flere træer og mere bynatur for at modvirke klimaforandringerne og sikre byer, der også er til at leve i fremover. Men tørken betyder, at netop de mange nyplantede vej- og parktræer og nye beplantninger har stor sandsynlighed for at gå ud. De grønne fagfolk kan simpelthen ikke komme rundt hurtigt nok med vandslangen. Og vi ved erfaringsmæssigt at hvis en kunde oplever, at deres nyplantede træer går ud, er de mindre tilbøjelige til at ville investere i træer igen. Og det er præcist det modsatte, byerne har brug for,” lyder det fra direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen

Han efterlyser derfor en mulighed for ligesom landbruget at påkalde sig force majeure, der eksempelvis kan sikre ekstra midler til at sikre de mange indsatser landet over for at skabe et grønnere Danmark.

”I Aarhus har de et mål om at plante 10.000 træer inden år 2025, mens Gladsaxe vil forøge mængden af træer med 1% om året. Den slags initiativer er afgørende for vores fremtidige byer. Men vi står i den paradoksale situation, at ansvaret for en enorm, fælles udfordring i realiteten lander hos den enkelte gartner, som både skal betale for den ekstra vanding og endnu værre også kan risikere at skulle erstatte de træer, som ender med at gå ud på grund af omstændigheder, der er helt ude af deres hænder,” pointerer Michael Petersen.

SMVdanmark savner en bekendtgørelse for tørke

SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder, mener chefjurist Jeppe Rosenmejer, at der simpelthen er en utidssvarende mangel i lovgivningen, når det gælder tørke.

”På byggesiden har man en vinterbekendtgørelse, der skal sikre en rimelig risikofordeling mellem bygherre og entreprenøren, så byggeriet ikke sættes i stå over vinteren. På samme måde kunne man overveje, om man fra officielt hold skulle udarbejde en bekendtgørelse, der skal sikre en rimelig fordeling af risikoen for ekstreme vejrsituationer så som tørke, så kunderne tør plante træer mv. hen over sommeren, og virksomhederne tør påtage sig opgaverne uden at skulle risikere en kæmpe, uforudsigelig ekstraregning,” fortæller Jeppe Rosenmejer.

HedeDanmark: Både byskove og virksomheder truet

Hos HedeDanmark – der er en af landets største anlægsgartnervirksomheder og har ansvaret for et væld af træplantninger i urbane miljøer – er regionschef Søren Lange Andersen også bekymret over tørken.

”Vi har afdelinger i hele landet, og historien er den samme overalt. Selvom vi vander mere, end vi bliver betalt for, er det stadig sandsynligt, at mange nyplantede træer går ud, fordi deres rodnet endnu ikke er udviklet nok. Og efter Vild med vilje-konceptet har bredt sig landet over, sår vi også mange engfrø-blandinger, men selvom vi vander på livet løs, kan de ikke spire,” forklarer Søren Lange Andersen, der frygter at en række af hans kollegaer i anlægsgartnerbranchen kommer til at gå konkurs, hvis der ikke bliver støttet op i fællesskab.

Søren Lange Andersen håber derfor, at landets kommuner, større virksomheder og boligforeninger vil tage en dialog med deres anlægsgartner, inden det er for sent.

”Vi kommer til at se følgevirkninger af tørken i lang tid frem over. Derfor er vi nødt til at se på reglerne for force majeure. Som det er i dag straffes man i et udbud om plantning af træer for en kommune, hvis man påpeger, at der kan være behov for ekstra vanding til de nyplantede træer, da prisen helt naturligt vil være højere end dem, som ikke tager højde for det tørre klima. Men indtil reglerne ændres, er vi nødt til at stå sammen i en ekstrem tørkeperiode som denne. Jeg kan derfor kun opfordre alle, der har ansvaret for større nyplantninger af træer om at indgå i en åben dialog med deres anlægsgartnere om, hvordan man sammen kan sikre træernes overlevelse. For der er søsat virkelig mange projekter med byskove, folkeskove og andre former for beplantningsindsatser landet over, som risikerer at støde på grund i tørken,” fastslår Søren Lange Andersen.

* * *

Husk at I altid er velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 33 860 860.

Med venlig hilsen

Direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen