Pressemeddelelser

Her kan du finde den seneste pressemeddelelse fra Danske Anlægsgartnere samt tidligere pressemeddelelser.

Seneste pressemeddelelse:

Glæde hos anlægsgartnerne – bliver fordelsuddannelse i 2020

Den grønne branches lange, seje træk for at sikre de bedste rammer for at tiltrække fremtidens arbejdskraft, har givet pote. Således har Børne- og Undervisningsministeriet netop meldt ud, at anlægsgartneruddannelsen kommer på listen over fordelsuddannelser i 2020.

Fordelsuddannelser er ifølge ministeriet uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft og derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Fordelen ved fordelsuddannelserne er også, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus.

Derfor vækker beslutningen også stor glæde hos brancheforeningen Danske Anlægsgartneres direktør, Michael Petersen, som noterer sig, at der er blevet lyttet til de gode argumenter.

”Lige siden der kom begrænsning på optaget til anlægsgartneruddannelsen i 2018, har vi jo argumenteret for, at vi praktisk talt kan garantere eleverne praktikplads under uddannelse og job efter uddannelsen. At vi nu bliver udpeget som fordelsuddannelse mener jeg, er en blåstempling af vores argument. Allerede under den tidligere regering lyttede man heldigvis til vores saglige pointer og droppede dimensioneringen af uddannelse i sommeren 2019. Og den gode tendens er altså fortsat, så vi fra næste år er en fordelsuddannelser med alle de positive sideeffekter det giver branchen med bonus til mestrene og øget tiltrækning af elever til faget,” fortæller Michael Petersen, som dog understreger, at arbejdet med at sikre arbejdskraft til branchen først lige er begyndt.

”Selvom dette er et solidt skridt på vejen, oplever vores medlemsvirksomheder stadig stor mangel på kvalificeret arbejdskraft, så vi er stadig langt fra i mål,” pointerer han.

Op til 5.000 kr. i bonus pr. elev

38 erhvervsuddannelser er blevet udpeget til fordelsuddannelser i 2020 og de virksomheder, der har elever fra en af disse uddannelser har mulighed for at få op til 5.000 kr. i bonus pr. årselev. Der er dog to kriterier, som skal opfyldes for at udløse bonus.

  • Andelen af uddannelsesaktive elever, som har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet, og som stadig efter tre måneder ikke har fået en praktikplads i en virksomhed må ikke overstige 10 pct. i bonusåret.
  • Andelen af skolepraktik må ikke overstige 15 pct. af omfanget af praktik og skolepraktik for samtlige elever på fordelsuddannelsen i bonusåret.

Bonusordningen er således afhængig af, at alle løfter i flok, så den enkelte virksomhed kan ikke gøre andet end at tage elever og håbe på, at der kommer en bonus. Bliver begge kriterier indfriet, vil det udløse en bonus til de virksomhederne, der har indgået en uddannelsesaftale med minimum en elev fra en fordelsuddannelse. Bonussen kan være op til 5.000 kr. pr. helårselev, men bliver måske mindre, da den samlede pulje til fordelsuddannelserne er på 20 mio. og skal fordeles ud på alle fordelsuddannelser, der indfrier de to kriterier. I 2020 er 38 erhvervsuddannelser udpeget til fordelsuddannelser, så der er chance for at bonussen bliver mindre. Uanset størrelse vil bonussen automatisk blive udbetalt i midten af året det følgende år – altså første gang i 2021 for virksomheder med anlægsgartnerelever.

Men selvom nogle anlægsgartnermestre måske spidser ører ved ordet bonus, så er det selve udpegningen til fordelsuddannelse vigtigst, mener uddannelseskonsulent hos Danske Anlægsgartnere, Julie Thostrup Vesterlyng.

”Det vigtigste er uden tvivl, at vi nu er en fordelsuddannelse. Vi har nu et officielt stempel fra ministeriet, som siger, at du går en god og sikker fremtid i møde, hvis du vælger at blive anlægsgartner eller greenkeeper, fordi du næsten er sikker på at få en praktikplads og job efterfølgende. Den historie skal vi have fortalt vidt og bredt, så vi kan få antallet af faglærte anlægsgartnere op på et niveau, hvor vi ikke mangler faglært arbejdskraft mere,” fortæller hun.

Hun mener desuden, at der er rigtig god chance for, at anlægsgartnerbranchen kommer til at opfylde de to kriterier, og at alle virksomheder med elever dermed kommer til at få bonus i 2021.

”Første krav går på, at 90 % af eleverne skal have en praktikplads undervejs i hovedforløbet. Her lå vi på 89% i 2018, og selvom vi ikke har de officielle tal for 2019 endnu, ved jeg, at det tal kommer til at blive højere og sandsynligvis også i 2020. Andet krav handler om, at max 15% af eleverne må ende i skolepraktik og her lå vi helt nede på 10% i 2018, og vi har endda fået antallet af skolepraktikelever bragt voldsomt ned, så den bliver helt sikkert også lavere i 2020,” forklarer Julie Thostrup Vesterlyng.

Skal du eller en du kender med på fordelsuddannelsen? Så læs mere på www.blivjordensbedste.dk!

 

UDPLUK: Tidligere pressemeddelelser fra Danske Anlægsgartnere:

Husk at I altid er velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 33 860 860.

Med venlig hilsen

Direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen