Fra byggeaffald til ressource

14-01-2021

Innobyg har udarbejdet en ny rapport, der beskriver udfordringerne og mulighederne ved at genbruge grusmaterialer ved anlæg og landskabsprojekter. Læs rapporten HER.

Formålet med projektet var at belyse, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra bygge- og anlægsbranchen kan opgraderes og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekter. Dette er belyst gennem to cases med hvert sit fokusområde. De to cases er valgt på baggrund af en indledende undersøgelse af, hvilke affaldsstrømme der har størst potentiale for recirkulering.

I den første case undersøges det, hvordan brugte grusmaterialer kan oparbejdes på stedet og blive brugt igen.

Den anden case undersøger, hvordan beton- og murstensaffald kan opgraderes og indgå i anlægs- og landskabsarbejder.

Deltagerne i projektet er bl.a. Malmos Landskaber, LYTT Architecture,  Out Of Office Architecture,  Norrecco  og Teknologisk Institut