Fri- og SH-dage i foråret (anlægsgartneroverenskomst)

01-03-2022

Medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, har fri på følgende søgnehelligdage:

Forårets fridage og SH-dage / dato i 2022

  • Skærtorsdag  – torsdag den 14. april
  • Langfredag – fredag den 15. april
  • 2. påskedag – mandag den 18. april
  • Store Bededag -fredag den 13. maj
  • Kr. Himmelfartsdag – torsdag den 26. maj
  • 2. pinsedag – mandag den 6. juni

Der udbetales sædvanlig timeløn plus faste tillæg fra SH-kontoen, når søgnehelligdage/fridage falder på hverdage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde, og hvor den ugentlige normale arbejdstid afkortes som følge heraf.

1. maj og Grundlovsdag (som normalt er SH-dage) falder i år på en søndag, hvorfor det ikke er en SH-dag, men blot en almindelig søndag.

Husk, at medarbejderen ikke har krav på udbetaling af større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældendes søgnehelligdags-/fridagskonto.

Fastlønnede, herunder fastlønnede elever, modtager sædvanlig løn på søgnehelligdage samt opsparede fridage.

Vær opmærksom på, at hvis der arbejdes på en af disse dage, er det mod 100 % overarbejdstillæg.          

Se mere på hjemmesiden HER under “Ofte stillede spørgsmål”.

Spørgsmål vedr. ovenstående rettes til Thea lyskov@dag.dk eller Christoffer sodemann@dag.dk eller tlf. 33 860 860

* Husk som altid også at taksterne for medarbejdernes løn, herunder procentsatserne for de fleste tillæg stiger i marts. Hold dig orienteret i overenskomsten angående stigningen og find oversigt (også for hhv. BIB og Golf) HER.