Fritagelse for partistøtte via DA?

22-10-2019

I henhold til § 2 i Lov om private bidrag til politiske partier skal foreninger – der ønsker at have mulighed for at yde støtte til politiske partier – hvert år tilsende medlemsvirksomhederne en erklæring, så du har mulighed for at tilkendegive, om du er imod en sådan støtte.

Danske Anlægsgartnere påtænker ikke selv at yde støtte til politiske formål.

Hvis du er enig i beslutningen om, at DA skal have mulighed for at kunne samarbejde med visse politiske partier, herunder at yde økonomisk støtte, der er klausuleret til anvendelse til bestemte formål – som afgrænset ovenfor – skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du IKKE er enig, bedes du udfylde DENNE SVARBLANKET og returnere den til statsautoriseret revisor, PriceWaterhouseCooper, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Att.: Janny Møller – mail jmo@pwc.dk inden 10. december 2018.

Besvarelsen påvirker ikke den enkelte virksomheds kontingent, og revisor må ikke videregive oplysninger om medlemmernes eventuelle indsendelse af svarkuponen, men skal blot afgive en samlet opgørelse til medlemsorganisationens ledelse om holdningen i medlemskredsen.

Lidt baggrund om DA og partistøtte

Dansk Arbejdsgiverforening har ikke siden 1995 ydet driftsstøtte til politiske partier.

Men DA ønsker at opretholde muligheden for at kunne samarbejde med visse politiske partier, herunder at yde økonomisk støtte, der er klausuleret til anvendelse til bestemte formål – der ligger inden for DA’s virkefelt – i forbindelse med Folketingsvalg og EU-kampagner/afstemninger samt andre kampagner med væsentlige arbejdsgiverpolitiske interesser.

Der ydes ikke tilskud ved kommunalvalg og valg til regionsrådene.

Den støtte, DA ønsker at have mulighed for at yde, kan imidlertid være omfattet af Lov om private bidrag til politiske partier – og det betyder, at medlemsvirksomhederne skal have mulighed for hvert år at tilkendegive, om du er imod en sådan støtte.

Derfor denne henvendelse. Hvis virksomheden tidligere har ønsket fritagelse for partistøtte, så gælder den fritagelse endnu. Tilbagekaldelse af fritagelse kan også ske ved tilkendegivelse om dette til jmo@pwc.dk.

Vi beklager ulejligheden.