G-dagssats og dagpengesats

01-02-2024

Hver år reguleres de offentlige satser. For 2024 udgør:

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)
Hel dagpengegodtgørelse: 940 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse: 470 kr. pr. dag

Sygedagpenge
Højeste sygedagpengebeløb: 4.695 kr. pr. uge (126,89 kr. pr. time)
Ved barsel og pasning af syge børn: 4.695 kr. pr. uge (126,89 kr. pr. time)