Giv DAG dine forslag til at forebygge arbejdsmiljøproblemer

14-01-2021

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet og flere penge til forebyggelse

Aftalen skal i de kommende måneder omsættes til egentlige mål i udvalgte brancher som Landbrug og Skovbrug inkl. anlægsgartnervirksomheder. Her er især er fokus på forebyggelse af ulykker og kemisk arbejdsmiljø. I Bygge og Anlæg er der fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Vi har brug for dit input!

Fortæl DAG hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed med at:

  1. Forebygge ulykker
  2. Forebygge fysiske belastninger
  3. Udsætte færre for farlig kemi

Dit input vigtig for i den kommende tid skal DAG komme med konkrete forslag til, hvordan det kan lade sig gøre.

Der er afsat i alt 95 mio kr. til Branchefællesskaberne til at forebygge arbejdsmiljøproblemer, så den gode indsats på arbejdspladserne styrkes.

Ring eller skriv dine forslag til DAGs miljøkonsulent Bente Mortensen på telefon 4119 8995 eller bm@greenproject.dk