Global standard for arbejdsmiljøledelse er klar

08-05-2018

Verdens første ledelsesstandard på arbejdsmiljøområdet er netop blevet lanceret. Målet er blandt andet at koble arbejdsmiljøet tættere på topledelsen og forretningen.

Den nye standard betyder blandt andet, at arbejdsmiljøledelse er en naturlig og integreret del af det at lede og drive en virksomhed.

Læs om den nye standard hos Dansk Standard.

Virksomheder, der ønsker en mere systematisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet, har med den nye ISO 45001 ledelsesstandard for arbejdsmiljø fået et nyt forebyggende redskab. Den nye ledelsesstandard afløser den tidligere OHSAS 18001-certificering, som flere anlægsgartnervirksomheder allerede har. Standarden benytter også de samme principper og opbygning som standarderne for henholdsvis Miljøledelse (ISO 14001) og Kvalitet (ISO 9001).