Gode nyheder til alle praktikvirksomheder

02-06-2020

Torsdag den 28. maj indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale som vil tilgodese praktikpladsindsatserne. Pengene kommer fra uddannelsesordningen AUB for elever på erhvervsuddannelser, som virksomhederne igennem de sidste 4 år har indbetalt for meget til. Nærmere bestemt 5,4 milliarder kroner. De penge skal nu tilbage til virksomhederne der har elever og samtidig understøtte praktikpladsindsatsen og dermed give flere praktikpladser.

Vi har samlet de vigtigste punkter af trepartsaftalen herunder.

Løntilskud til private virksomheder med lærlinge og elever i 2020

Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud. Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.

For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler for at understøtte oprettelsen af ordinære aftaler, der skaber større sikkerhed for eleverne.

For korte aftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et tilskud på 45 pct. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.

Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.

I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres elever i regi af den generelle lønkompensationsordning for elever på det private arbejdsmarked, vil der ikke også samtidig kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge, jf. ovenfor.

Løntilskudsordningen forventes at medføre udgifter på 3,1 mia. kr. i 2020, som finansieres af de opsparede midler i AUB. Ordningen forudsætter it-udvikling mv. i AUB. AUB’s bestyrelse og regeringen vil drøfte den nærmere indretning og understøttelse af ordningen.

Forhøjet lønrefusion resten af 2020

Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.

Samtidig suspenderes reglen om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold i 2. halvdel af 2020 for disse aftaletyper.

Nedsættelse af AUB-bidraget i 2020

Indbetalingen suspenderes for samtlige arbejdsgivere på samlet set 1,4 mia. kr. i 2020, heraf udgør de offentlige arbejdsgiveres andel 0,4 mio. kr., hvilket vil skabe balance i AUB-ordningen for 2020. Tilskuddet vil blive udbetalt pr. bidragsudløsende medarbejder og udbetales i forbindelse med Samlet Betaling.

Derudover vil der også blive brugt midler til at understøtte skolepraktikken, læreplads initiativer, rekruttering af elever til offentlige arbejdsmarked og meget mere.

Læs hele trepartsaftalen HER.

Med venlig hilsen

 

Julie Thostrup Vesterlyng

Uddannelseskonsulent

Direkte tlf: 93 88 21 68