Gode råd vedr. pesticidkontrolbesøg

07-08-2019

Danske Anlægsgartnere har fået svar fra Miljøstyrelsen (MST) på en række spørgsmål vedr. de varslede, kommende pesticidkontrolbesøg hos anlægsgartnervirksomheder.

Det er vigtigt, at I informerer alle medarbejdere om, hvad de skal gøre når Landbrugsstyrelsens kontrollør kommer, da de henvender sig til den først og bedste person, de møder i virksomheden.

Informér derfor alle medarbejdere om at henvise til den ”Sprøjteansvarlige”, når kontrolløren henvender sig. Det er muligt, at den sprøjteansvarlige er ude på opgave andet sted, men det er ikke virksomhedens problem.

MILJØSTYRELSENS SVAR:

  • SPG: Hvem i anlægsgartnervirksomheden bliver kontaktet, når landbrugsstyrelsen kommer på besøg på anlægsgartnervirksomheden?
    SVAR: Landbrugsstyrelsens kontrollør vil ved begyndelsen af en kontrol henvende sig til den første person, de møder på virksomheden. Som udgangspunkt vil kontrollen være uvarslet, så virksomheden ved ikke i forvejen, hvornår der bliver gennemført kontrol.
  • SPG: Hvem i anlægsgartnervirksomheden bliver udspurgt i forbindelse med besøget?
    SVAR: Normalt vil det være virksomhedsejeren eller evt. en repræsentant for virksomheden, som har det fornødne kendskab til den daglige drift fx en daglig leder, som vil kunne bistå kontrolløren under kontrollen.
  •  SPG: Hvor i virksomheden kommer Landbrugsstyrelsen på besøg?
    SVAR: Landbrugsstyrelsens kontrollører må kontrollere alle relevante områder og anlæg både indendørs og udendørs under en kontrol.

 

(Uddrag af tidligere Nyhedsbrev)

Hvad skal virksomheden have styr på ved besøget?

DETTE FAKTAARK har vi kogt 7o+ siders tekst ned til en overskuelig opstilling af de punkter, som styrelsen kontrollerer. I kan også se lovkravene til det pågældende punkt og dermed selv tjekke, om I overholder kravene.

Desuden er det vigtigt, at I sørger for altid at have en opdateret sprøjtejournal. Du finder et eksempel på sprøjtejournalen HER.

https://dag.dk/pesticid-kontrolbesoeg-fra-april/