Godkendelsen af glyphosat udløber ved årsskiftet

28-09-2023

Derfor skal medlemslandene i EU-kommissionen stemme om en fornyelse den 13. oktober. Der vil dog fortsat være forbud mod brug af glyphosat-produkter til bekæmpelse af ukrudt på befæstede og stærkt permeable belægninger fra 1. januar 2024. Ifølge Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen § 40 er det nemlig kun tilladt at anvende letnedbrydelige pesticider som fx perlargonsyrer på disse arealer. Glyphosat-midler må dog fortsat anvendes til bekæmpelse af invasive arter, hvis det fremgår af etiketten, se § 41.

Se bekendtgørelsen HER.