Håndværkerdel ud af boligjobordning

25-01-2022

Boligjobordningens håndværkerfradrag udfases til 1. april mens ordningens servicedel bevares. Det er en del af finansloven der blev handlet på plads i december. Det er ellers kun et år siden at ordningen blev udvidet.

De serviceydelser som ordningen nu omfatter, er uændrede i både opgaver og fradrag. Dem der kan have interesse for anlægsgartnere omfatter nu som før almindeligt havearbejde som græsslåning, hækklipning, lugning, beskæring og snerydning.

De håndværkerydelser der hidtil har været relevante for anlægsgartnere, var at forny og etablere dræn, udskifte kloakrør og opsamlingstank, anlægge nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg, rodzoneanlæg, højvandslukker og regnvandsfaskiner, alt sammen på privatkundens egen grund.

Læs mere på SKATs hjemmeside HER.