Har du behov for at få opdateret dit sprøjtecertifikat?

10-09-2020

Vi har fået flere henvendelser fra ledere af anlægsgartnervirksomheder, der har behov for at få opdateret deres sprøjtecertifikat og blive registreret hos Miljøstyrelsen, så de selv kan stå for at indkøbe sprøjtemidler hos leverandørerne.

DAG vil gerne have en tilbagemelding fra dig for finde ud af, om der er nok deltagere til at gennemføre et særligt 1-dags ”DAG-sprøjteopdateringskursus” i AMU-regi.

Hvis du gerne vil deltage på opdateringskursus så send en mail til Tina Schønemann på ts@dag.dk