Har du hørt den nye podcast for anlægsgartnerfirmaer med lærlinge?

15-08-2023

I den nye podcast “Anlægsgartner og læremester – Gode råd til dig, der uddanner anlægsgartnere” kan du hører om gode råd og erfaringer med at holde styr på oplæringsmålene, at tage EUX lærlinge eller om at fastholde unge under uddannelsen ved at bevare den gode relation mens de er på skole.
Hvert afsnit varer blot 20 minutter og kan hentes, hvor du normalt lytter til podcast eller HER.