Corona: Hastelovforslag vedrørende sygedagpenge

16-03-2020

Finansministeren offentliggjorde i går, at regeringen vil fremsætte et hastelovforslag, der skal udvide retten til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgivere på grund af COVID-19.

Loven vil give adgang til refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden) samt at selvstændige selv kan få  sygedagpenge fra første dag. Det har været et forslag som vi har fremsat overfor såvel statsministeren som erhvervsministeren, da det har stor betydning for SMV’ere.

Det fremgik af forslaget, at det ville kræve dokumentation fra sundhedsmyndighederne at få adgang til disse forbedrede refusionsmuligheder, hvilket vi protesterede imod.

Vi har netop fået at vide, at det bliver ændret, så man i stedet skal aflevere en tro og love-erklæring fra den pågældende person der skal skrive under på, at vedkommende har en ”realistisk formodning” om, at der er tale om en covid-19.

Det er vigtigt at påpege at tingene går ekstremt hurtigt lige nu og de tiltag vi informerer om i dag kan være ændret i morgen. Så følg gerne med via de link vi sender jer til de forskellige informationssider, vi gør det samme og vil følge op med nye nyhedsbreve efterhånden som der sker ændringer og nye tiltag.