Hjælpepakke til virksomheder,d er har samarbejde med Københavns Kommune

19-03-2020

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
En lang række københavnske virksomheder er trængt af, at samfundet er lukket ned og aktiviteten falder. Derfor står Københavns Kommune nu klar med en lang række tiltag, der skal holde gang i hjulene i de mange virksomheder, som kommunen samarbejder med. Det skal sikre, at virksomhederne kommer helskindet gennem krisen.
“En stor del af Københavns erhvervsliv er i knæ, fordi kunderne udebliver. Her kan kommunen, som er en stor kunde, der årligt sender ca. 10 milliarder kroner ud til virksomhederne, medvirke til at holde hånden under erhvervslivet, siger Københavns overborgmester”, Frank Jensen (S).
Økonomiforvaltningen har bedt samtlige kommunens forvaltninger byde ind og screene, om der er områder, hvor der kan skrues op for aktiviteten. Og det er der kommet en række konkrete forslag ud af:
Aktuelt har kommunen byggeprojekter for 350 millioner kroner, der kan fremrykkes og sættes i gang for at holde dampen oppe. Kommunen har allerede sat gang i konkrete byggeprojekter, der ellers skulle have ventet til, at skolerne lå tomme i sommerferien. Hvis det fulde beløb skal ud og arbejde nu, kræver det dog, at regeringen løsner anlægsloftet – der er et statsligt fastsat loft over, hvor meget kommuner må bruge på bygge- og anlægsprojekter.
Kommunen er også klar til at give nedslag i leje til forpagtere på kultur- og fritidsområdet, ligesom kommunen undersøger, om huslejebetaling for trængte virksomheder, der lejer sig ind hos kommunen, kan udskydes. Ligeledes opfordres alle forvaltninger til økonomisk at holde hånden under private leverandører, også selvom kommunen i den nuværende situation ikke kan aftage deres ydelse. Det vil sikre, at virksomhederne stadig er der og kan levere til kommunen, når krisen er ovre.
“Vi skal alle sammen yde, hvad vi kan. Og det er i alles interesse, at virksomhederne når gennem krisen og står klar, når hverdagen vender tilbage”, siger Frank Jensen.
Overborgmesteren vil fremrykke betalingen af regninger for ca. 600 millioner kroner, så pengene kan komme ud til virksomhederne med det samme. Det tager Økonomiudvalget stilling til onsdag aften. Samlet betyder det, at Københavns Kommune er klar til at sende knap en milliard kroner ud til virksomhederne.
Københavns Kommune er en af de allerstørste offentlige kunder og køber hvert år varer og tjenesteydelser af private firmaer for ca. 10 milliarder kroner. Kommunen køber fx ind hos entreprenører, der bygger for kommunen, fødevarer til skoler og børneinstitutioner, kon-torartikler m.m. I løbet af et år køber Københavns Kommune ind fra i alt 16.000 forskellige firmaer.

Her er Københavns Kommunes hjælpepakke til trængte virksomheder:

Tiltag vedr. aktivitet i bygge- og anlægssektoren

Aktiviteten opretholdes på byggeprojekter. Igangværende byggeprojekter opretholdes som udgangspunkt, og kommunen gør sit yderste for at understøtte, at leverandørerne kan opretholde aktiviteten på byggepladserne. Fx gennemføres alle planlagte møder så vidt muligt på telefon eller elektronisk.
Øvrige eksterne anlægsprojekter fortsættes. Kommunens anlægsprojekter kører som udgangspunkt videre som hidtil, og kommunen har fokus på at holde aktiviteten oppe og un-derstøtte fremdrift i byggeriet. Størstedelen af kommunens anlægsaktivitet udføres af private entreprenører.
København er klar til yderligere anlægsaktivitet. Københavns Kommune har yderligere anlægsprojekter for op mod 350 mio. kr., som kan igangsættes i 2020 for at øge aktiviteten. Det kræver dog, at anlægsloftet lempes, hvilket skal aftales med regeringen.

Tiltag vedr. betalinger og opkrævninger

Fremrykning af betaling af regninger. Økonomiudvalget tager onsdag aften stilling til overborgmesterens forslag om at fremrykke betalingen af kommunens regninger. Det vil akut sende 600 millioner kroner ud til virksomhederne. I alt har kommunen fakturaer liggende fra 4.500 forskellige leverandører.
Nedslag til lejere og forpagtere i kultur- og fritidsfaciliteter. Københavns
Kommune giver et nedslag i forpagtningsafgiften henholdsvis lejen til forpagtere og lejere i Københavns Kommunes kultur- og fritidsfaciliteter pga. nedlukningen af faciliteterne.
Betaling for beskæftigelsesforløb. Leverandører af beskæftigelsesindsats til kommunen får betaling for alle de forløb, der var bestilt hos dem, selvom de ledige er “trukket hjem”.
Forlængede tilbudsfrister. Kommunens centrale indkøbsorganisation har forlænget tilbudsfristerne på udbud. Det skal give virksomhederne mulighed for at byde uanset nedlukning.
Videreførelse af driftsaftaler i videst muligt omfang. Forvaltningerne opfordres til som udgangspunkt ikke at stoppe betalinger til leverandører, der leverer ydelser til kommunen, som kommunen midlertidigt er forhindret i at aftage. Kommunen vil i stedet indgå i en forhandling med leverandøren om fx delvis betaling. Det vil støtte virksomhedernes økonomi og medvirke til at sikre leverancer til Københavns Kommune, når forholdene er normaliserede.
Yderligere tiltag. Kommunens forvaltninger er ved at undersøge, hvad kommunen yderligere kan gøre for at holde hånden under de erhvervsdrivende. Herunder fx yderligere tiltag for at fremrykke kommunens betalinger, men også muligheder for udskydelse af betalingsfrister på kommunale opkrævninger hos private virksomheder, herunder fx husleje.

Tiltag vedr. pasning og skole

Nødpasning for børn. Der er nødpasning af børn i alle dele af byen for de forældre, der skal på arbejde og ikke har andre pasningsmuligheder. Alle steder vil børnene blive passet i mindre grupper á 5-6 børn – maksimalt 10 personer inklusive voksne. Nødpasning gælder som udgangspunkt for børn op til og med 3. klasse.