Højesteretsdom om 120-dagesreglen

01-02-2024

HØJESTERET: Opsigelse efter 120-dagesreglen skal i almindelighed ske tidligere end 10 kalenderdage fra udløbet af den 120. sygedag-genudsendelse.

Højesteret har i december 2023 på ny taget stilling til opsigelse efter 120 dagsreglen. Denne gang ved drypvis sygdom mellem den 120 sygedag og opsigelsestidspunktet.  

Ved ansættelse af funktionærer er det muligt at aftale den såkaldte 120-dagsregel. Det betyder, at funktionæren kan opsiges med et forkortet varsel på 1 måned til udgangen af en måned, når funktionæren har været syg med løn i alt i 120 dage indenfor de sidste 12 måneder. For at opsigelsen kan ske, skal medarbejderen også være syg på opsigelsestidspunktet, og opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Vi ved fra tidligere retspraksis, at en opsigelse indenfor den 129,5 sygedag kan være omfattet af 120-dagsreglen, når medarbejderen har været syg på fuld tid fra den 120. sygedag til opsigelsestidspunktet.

Men hvordan skal ”i umiddelbar tilknytning” forstås, når sygdommen er drypvis?

Højesteret fastslår i en ny dom, at en opsigelse godt kan være afgivet for sent, selvom funktionæren ”kun” havde 123,17 sygedage på opsigelsestidspunktet.

Opsigelsen skete på den 123,17 sygedag, men 48 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage. Den 121,17 sygedage og 122,17 sygedage lå ca. 3 uger efter udløbet af den 120 sygedag.

Højesteret fandt, at opsigelse godt kan ske, hvor medarbejderen bliver fuldt raskmeldt mellem den 120 sygedag og opsigelsestidspunktet, så længe medarbejderen er sygemeldt på opsigelsesdagen.

Flertallet af dommerne udtalte, at ”betingelsen om, at opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, indebærer, at en opsigelse i almindelighed skal ske tidligere end 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage”.

Højesteret konstaterede, at medarbejderen den 11. september 2018 havde modtaget løn under sygdom i 120,17 dage, og at der ikke var oplyst om forhold, der gav grundlag for at fravige udgangspunkt om, at opsigelse efter 120 dagsreglen skal ske tidligere end 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage.

Arbejdsgiveren kunne derfor ikke opsige medarbejderen med forkortet opsigelsesvarsel, og medarbejderen havde ret til løn i sit fulde sædvanlige opsigelsesvarsel.

”Dommen viser, at spillerummet for, hvornår en opsigelse efter 120-dagsreglen skal gives, er lille. Ikke nok med at opsigelsen skal falde, mens medarbejderen stadig er syg, så skal opsigelsen i almindelighed også ske inden den 10. kalenderdag efter udløbet af de 120 sygedage.  Arbejdsgiver skal således være opmærksom på, at der kan være forskel på antallet af kalenderdage og sygedage, når det skal vurdere, om opsigelsen er sket i tilknytning til den 120. sygedage.  Arbejdsgiver bør derfor foretager beregningen i god tid inden den 120. sygedag, så opsigelsen kan afleveres, rettidigt efter udløbet af den 120 sygedag med løn”, siger Birgitte Riisager, der er advokatfuldmægtig hos Danske Anlægsgartnere.

Medlemmer kan kontakte Danske Anlægsgartnere for nærmere rådgivning vedrørende sygdom og opsigelse ved at ringe til DAG på tlf. 33 860 860.