Husk at varsle ferielukning mellem jul og nytår

17-11-2020

Hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, skal du huske at varsle det over for de ansatte senest en måned før ferien begynder. Varsling af juleferien skal ske skriftligt.

Det vil i praksis sige, at du normalt senest skal varsle ferielukning den 23. eller 24. november – men naturligvis gerne før. 

Modtager medarbejderne ikke skriftligt varsel rettidigt, har medarbejderne krav på løn under julelukningen for så vidt angår de dage, som ellers ville være almindelige arbejdsdage.

Den 24. december falder i år på en torsdag og er en almindelig arbejdsdag, det samme gælder 31. december.

Såfremt medarbejderne ikke har optjent tilstrækkeligt med ferie til ferielukningen, kan man lade dem holde ferie på forskud eller efter aftale trække dem i løn.