Husk helligdagene i foråret og varsling af sommerferie

01-02-2023

Sommerferien dvs. hovedferien, skal placeres som 3 sammenhængende uger i perioden 1. maj til 30. september, og den skal varsles med 3 måneder før ferien begynder. Hvis arbejdsgiver og medarbejder konkret kan blive enig om en anden placering eller opdeling af ferien, kan dette aftales inden for ferielovens rammer. Hvis ferien varsles skal dette ske skriftligt. Der kan ikke afholdes ferie på helligdage.

Holder virksomheden lukket og modtager medarbejderen ikke skriftligt varsel rettidigt, har medarbejderen krav på løn i lukkeperioden, for så vidt angår de dage, som ellers ville være almindelige arbejdsdage.

Såfremt medarbejderen ikke har optjent tilstrækkeligt med ferie til ferielukningen, kan medarbejderen bruge feriefridage eller man kan aftale ferie på forskud.

Hvilke dage skal medarbejdere på Anlægsoverenskomsten have udbetalt SH i foråret 2023?

DatoTimelønnedeFunktionærlignendeElever
Torsdag den 6. april (Skærtorsdag)Udbetaling fra SH-kontoFuld løn*Fuld løn
Fredag den 7. april (Langfredag)Udbetaling fra SH-kontoFuld løn*Fuld løn
Mandag den 10. april (2. påskedag)Udbetaling fra SH-kontoFuld løn*Fuld løn
Mandag den 1. maj**Udbetaling fra SH-kontoFuld løn*Fuld løn
Fredag den 5. maj (Store bededag)Udbetaling fra SH-kontoFuld løn*Fuld løn
Torsdag den 18. maj (Kristi himmelfartsdag)Udbetaling fra SH-kontoFuld løn*Fuld løn
Mandag den 29. maj (2. pinsedag)Udbetaling fra SH-kontoFuld løn*Fuld løn
Mandag den 5. juni (Grundlovsdag)***Udbetaling fra SH-kontoFuld løn*Fuld løn

*Hvis funktionærlignende medarbejder arbejder på en SH-dag skal denne have en erstatningsfridag.

**for medarbejdere på overenskomst for Golfbaner er 1. maj en halv fridag fra kl. 12.

***For medarbejdere på Indendørsbeplantning og overenskomst for Golfbaner er Grundlovsdag en halv fridag fra kl. 12.