Husk Kompetencefondens tilskud til trailerkort

10-04-2018

Kompetencefonden giver tilskud til erhvervelse af trailerkort (BE-kørekort).

Kompetencefonden yder et tilskud op til kr. 5.000 til dækning af udgifterne til erhvervelse af trailerkortet, dog ikke udgifter forbundet med udarbejdelse af lægeerklæring.

Fonden giver desuden et tilskud til lønnen på kr. 70 pr. time, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Trailerkortet kan erhverves på private køreskoler.

I søger om tilskud til trailerkort ved at logge ind og udfylde en ansøgning på www.pensiondanmark.dk.

I skal udfylde ansøgningen således:

  • Kursus: Trailerkort
  • Uddannelsessted: Egen virksomhed
  • Varighed: [Antal timer]
  • Deltagerbetaling: [Angiv fakturabeløb fra kørelærer op til 5.000 kr.]

Når I har udfyldt og godkendt ansøgningen på hjemmesiden, skal I sende en kopi af fakturaen fra kørelæreren til info@uddannelsesfonde.dk. Skriv i emnefeltet: “Faktura kørelærer” og elevens navn.