Husk lærlingens forsikring og pension!

19-12-2017

Det er inden for flere brancheområder konstateret, at lærlinge/elever ikke enten har lærlingeforsikring eller er omfattet af pensionsordningen. Det er ellers et krav i overenskomsten, at virksomhederne skal huske sundhedsforsikring og pension til eleverne over 20 år.

Ellers risikerer man at blive gjort erstatningsansvarlige, hvis eleven kommer til skade under arbejdet og der ikke er dækket en forsikring, der ville have dækket udgifterne ved skaden. Virksomheden kommer ganske enkelt til at betale det, som forsikringen ville have betalt.

DAG havde for nyligt en sag med en uorganiseret golfklub, der blev mødt med et erstatningskrav på 250.000 kr. fordi de havde glemt at tegne forsikringen og eleven fik en skade, der ville være dækket af forsikringen.