Hvilke pesticider er lovlige at anvende?

23-03-2022

Flere virksomheder er i tvivl om, hvilke pesticider, der må udbringes i private haver (med rygsprøjte) til bekæmpelse af henholdsvis ukrudt i græsplæner og ukrudt på befæstede arealer

For at finde ud om et pesticid må anvendes til private haver, skal man altid tjekke etiketten. Her skal det ifølge Miljøstyrelsen fremgå klart om midlet må udbringes med rygsprøjte. Står det der ikke, må det ikke anvendes med rygsprøjte. Det samme gælder også for pesticider, der er godkendt til mindre anvendelse. Her skal det klart fremgå af brugsanvisningen.

For bekæmpelse af ukrudt på rekreative græsarealer, hvor udbringning sker med marksprøjte er der andre muligheder. Se skemaer for lovlige midler i afsnittende nedenfor:

Bekæmpelse af ukrudt i græsplæner i private haver – med rygsprøjte

Professionelle produkter

Der er pt. ingen pesticider til professionelt brug, der lovligt må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i private haver med rygsprøjte.

Hus og have – klar-til-brug produkter

Det er muligt at anvende forskelige opblandede produkter til hus og have, som private også må bruge, men det er en meget dyr løsning.

Her er eksempler på klar-til-brug produkter som private må anvende:

  • Herbipur Plænerens Xtra
  • Toxan Plænerens klar til brug
  • Trim Easyspray Plænerens

Alle har 3 produkter indeholder de samme aktivstoffer

Indhold af aktivstoffer
1,5  g/l  dichlorprop-P
0,3  g/l  dicamba
5,2  g/l  MCPA

Bekæmpelse af ukrudt på rekreative græsarealer – med marksprøjte

Følg DETTE LINK til tabellen over lovlige midler til bekæmpelse af ukrudt på rekreative græsarealer udbragt med marksprøjte jf. oplysninger fra www.middeldatabasen.dk,  den 22. marts 2022.

Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer

Følg DETTE LINK for en oversigt over en lang række pesticider, som må anvendes til bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer som indkørsler, fortove, havegange, terrasser m.m. Vær opmærksom på, at pesticider, der indeholder pelargon-, eddike- eller fedtsyrer kan skade betonfliserne. Lovlige midler til bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer jf. oplysninger fra www.middeldatabasen.dk,  den 22. marts 2022.