Hvilken ukrudtsbehandling er mest bæredygtig (miljø og økonomi)?

22-06-2021

Miljøstyrelsen har lanceret et forbud mod at sprøjte med pesticider på befæstede og stærkt permeable arealer af hensyn til risiko for pesticider i grundvandet. Hvilken ukrudtsbehandling der er mest bæredygtigt afhænger dog af, om man ser på risiko for grundvandet eller forurening med CO2. Der udledes fx 50 gange mere CO2 ved at anvende hedt vand fremfor pesticider, viser notat fra COWI udarbejdet for Miljøstyrelsen. Læs hele artiklen HER eller i Grønt Miljø nr. 5 side 34-35.

Hvilket pesticid er mest bæredygtigt?

Det er muligt at sammenligne forskellige pesticider i Miljøstyrelsens pesticidbelastningsberegner.  Resultaterne viser fx, at Topgun er 135 gange dyrere end Glyphomax 360.

Når det gælder sundhed og miljø (pesticidbelastning) belaster TopGun 37 gange mere end Glyphomax.

I en hel sæson kan belastningen blive op til 300 gange mere.

Læs hele artiklen og forbeholdene fra leverandøren af Topgun HER eller i Grønt Miljø nr. 3, side 62