HVORDAN HÅNDTERER DANSKE ANLÆGSGARTNERES MEDLEMMER CORONA-SITUATIONEN:  

17-03-2020

For at få et ordentligt indtryk af situationen blandt DAGs medlemsvirksomheder ringede jeg mandag rundt til en række medlemsvirksomheder på tværs af landet, og tog en snak om situationen. De virksomheder der blev kontaktet var geografisk i alle dele af landet og af forskellig størrelse, spændende fra helt store virksomheder til enkeltmandsvirksomheder.

Alle som jeg talte med havde gjort sig tanker om hvordan, man bedst muligt kunne håndtere situationen i forhold til både kunder og medarbejdere. Nogle af de tilbagemeldinger der var gældende for alle var, at medarbejder briefinger og andre samlinger blev håndteret ved fx afholdelse i større hangarer eller lignende hvor det er muligt at holde afstand. Ligeledes var der mange tilbagemeldinger om, at de administrative medarbejdere der kunne arbejde hjemme også gjorde det. For de timelønnede er vi som branche i den situation, at arbejdet som bekendt foregår udendørs hvor der både er frisk luft og hvor der er god mulighed for at der holdes behørig afstand til både kollegaer og for den sags skyld kunder. Tilbagemeldingerne var, at der stadig er aktivitet i markedet og at der ikke p.t. er nogen markant nedgang i hverken anlæg eller plejeopgaver. Derfor er situationen p.t. ingen eller begrænset med hjemsendelser af medarbejdere. Alle var dog meget opmærksomme på, at dette hurtigt kan vende efterhånden som situationen udvikler sig. Derfor får I nedenstående en kort oversigt over hvilke muligheder I som medlemmer i Danske Anlægsgartnere har i det tilfælde, at aktiviteten falder drastisk og der bliver behov for at hjemsende medarbejdere i kortere eller længere perioder.

Husk at dette er et øjebliksbillede (altså de statslige garantier) som kan ændres løbende som situationen udvikler sig. De overenskomstmæssige forhold forventer vi fastholdt som nuværende.

Venlig hilsen
Michael Petersen
Direktør DAG