Hvordan skal godtgørelsen for en usaglig afskedigelse af en fleksjobber beregnes?

13-05-2024

En af de særlige kendetegn ved ansættelse af fleksjobber er, at fleksjobberen både modtager løn fra en arbejdsgiver og et såkaldt fleksløntilskud fra kommunen.

I forbindelse med en usaglig afskedigelse af en fleksjobber opstod spørgsmålet om, hvordan godtgørelsen skulle udmåles. Skal godtgørelsen beregnes ud fra det samlede beløb, som fleksjobberen modtager, eller skal beregningen alene ske på baggrund af den løn, som arbejdsgiveren reelt set udbetaler til fleksjobberen.

Efter den gamle fleksjobordning modtog fleksjobberen både løn og fleksløntilskuddet fra arbejdsgiveren, hvorefter arbejdsgiveren fik refusion fra kommunen. Den gamle fleksjobordning betød, at arbejdsgiveren ved usaglig afskedigelse skulle betale en godtgørelse på baggrund af det samlede beløb.

I 2013 blev reglerne ændret, således at arbejdsgiveren alene betaler fleksjobberen løn for det faktiske udførte, og kommunen udbetaler et fleksløntilskud direkte til fleksjobberen.

Spørgsmål blev herefter, om beregningsmodellen fra den gamle ordning skulle fortsætte.

Landsretterne tog indledningsvist stilling til spørgsmålet, men de kom frem til modstridende konklusioner.

Sagen blev derfor forelagt Højesteret, som nu har fastslået, at beregningen af godtgørelsen – for usaglig afskedigelse af en fleksjobber – skal ske på baggrund af arbejdsgivers faktiske lønudgifter.

Hvis du har spørgsmål til dine fleksjobbers ansættelsesforhold, så er du altid velkommen til at kontakte DAG’s jurister på tlf. 33 860 860.