Hvorfor gik alting godt i dag?

19-03-2018

I vores stræben efter at opnå sikkerhed, fokuserer vi ofte på alt det der ikke lykkes, men vi spørger sjældent os selv, hvorfor det meste faktisk lykkes. Ifølge Professor Erik Hollnagel er der forskel på at få noget til at lykkes og forhindre, at det mislykkes.

Sikkerhed er mere end fraværet af ulykker

I en klassisk sikkerhedsopfattelse fokuserer man meget på antallet af ulykker. Man har en antagelse om, at jo færre ulykker der sker, jo bedre er sikkerheden.

“Det er en svær størrelse at arbejde med, for hvis vi vil have mere sikkerhed, skal man så studere alt det der sker, når der ikke sker noget?” sagde han.

Erik Hollnagel anbefaler derfor, at man laver et fokusskift fra at se på de få gange det går galt til alle de mange gange, hvor det går godt.

“Sikkerhed er meget mere end fraværet af ulykker, derfor er det interessant at se på, alt det der sker, når det går godt. Vi skal koncentrere os om at forstå, hvorfor det lykkedes, inden vi forstår hvorfor det ikke lykkedes.”

Fire potentialer er afgørende for at opnå og fastholde robusthed i en organisation. Det er organisationens potentiale til at: 

  1. Reagere på, hvad der sker
  2. Overvåge kritiske udviklinger
  3. Forudse fremtidige trusler og muligheder, og
  4. Lære af tidligere erfaringer – succeser såvel som fiaskoer.