Hvorfor Outsource

Billigere drift
Erfaringsmæssigt opnås en besparelse på mellem 10 og 20 procent ved udbud af driftsopgaver, også selv om opgaven forbliver i eget regi. Bl.a. fordi rutimer og arbejdesgange revurderes.

Bedre kvalitet
Som forberedelse til udlicitering vil det være nødvendigt at beskrive alle opgaver. Hvilket erfaringsmæssigt afføder en bedre kvalitet, da den enkelte medarbejder har fået nogle klare kvalitetskrav at arbejde udefra.

Optimering af driften
Udlicitering kan med fordel bruges til optimering af kommunens driftsorganisation.

– Hvorfor ikke outsource specialopgaver, som kræver specialmaskiner/uddannelse.

– Eller opgaver, der geografisk ligger uheldigt i forhold til materielgården – f.eks. en boldbane i en lille landsby, der ligger nabo til en anlægsgartner.

– Udliciter sæsonarbejder så som græsslåning og ukrudtsbekæmpelse, og få en fast personalenormering.

Lettere administrativ styring
Da afhængigheden af egen mandskab vil være mindre. Skal man ikke høre på undskyldninger om sygdom, ferie og manglende tid pga. af andet arbejde.