Indberetning af kontingentoplysninger for 2022

11-05-2022

KÆRE MEDLEM

Det er tid til indberetning af kontingentoplysninger for 2022. Udfyld de grå felter direkte i skemaet eller udskriv skema og udfyld manuelt.

Skema skal sendes retur til mt@dag.dk

OBS! Nederst på siden finder i links til vejledning, eksempel på udfyldt indberetningsskema samt indberetningsskema for 2022.

 

DEADLINE FOR INDBERETNING VIL VÆRE DEN 10. JUNI 2022.

Det er også muligt at finde indberetningsskemaet på vores hjemmeside:

Blanketter til udfyldelse – Danske Anlægsgartnere (dag.dk)

OBS! I skal være logget ind for at se skema.

Hvad hvis virksomhedens regnskabstal for kalenderåret 2021 endnu ikke er tilgængelige?

For omsætningstal er det ikke nogen hindring: Det seneste godkendte regnskab skal ligge til grund for indberetningen – 2020-tal er lige så gode i denne sammenhæng, hvis regnskabet endnu ikke er afsluttet inden fristen for indberetning.

For lønsummer er 2021-tallene nødvendige og disse tal kan hentes fra firmaets indberetninger til e-indkomst (SKAT), der er tilgængelige allerede fra slutningen af januar 2022. Det er populært sagt: AM-bidrag grundlaget + lønmodtageres eget ATP bidrag er skal oplyses som lønsum.

Hvad sker der hvis min virksomhed ikke indberetter til tiden?

DAG har vedtaget at virksomheder, der ikke lever op til kravet om indberetning af kontingent-oplysninger, skal sættes i kontingent ud fra et skøn af deres omsætning. Skønnet kan foretages ud fra allerede kendte oplysninger om virksomheden, bl.a. tidligere indberetningen + tillæg på 30%-50% – alt efter om det er 1. gang eller gentagne gange at oplysninger ikke er indberettet. DAG kan også indhente oplysninger fra indmeldelsesblanketter.

Der udsendes normalt en påmindelse, lige efter fristen den 10. juni 2022 – men ansvaret for indberetning påhviler 100% virksomheden selv.

Der foretages ikke kreditering af kontingent efter fakturaen er tilsendt virksomheden, men vi tilretter gerne kontingent-beregningen fra næste kontingent-periode, hvis man indsender sine oplysninger.

Se medsendte filer med en vejledning af kontingent-oplysninger til DAG

 Fil med vejledning til indberetningen til DAG for 2022

Fil med indberetningsskema 2022

Fil med eksempel på udfyldelse af skema