Indberetning af kontingentoplysninger for 2023

09-05-2023

Find fil med vejledning, skema for 2023 og eksempel på udfyldt skema i bunden af denne side.

Udfyld de grå felter direkte i skemaet eller udskriv skema og udfyld manuelt.

Skema skal sendes retur til mt@dag.dk

DEADLINE FOR INDBERETNING VIL VÆRE DEN 9. JUNI 2023 (OBS – deadline rykket til 23. juni 2023)

Det er også muligt at finde indberetningsskemaet på vores hjemmeside HER.
(Det kræver login at se skema).

Hvad hvis virksomhedens regnskabstal for kalenderåret 2022 endnu ikke er tilgængelige?

For omsætningstal er det ikke nogen hindring: Det seneste godkendte regnskab skal ligge til grund for indberetningen – 2021-tal er lige så gode i denne sammenhæng, hvis regnskabet endnu ikke er afsluttet inden fristen for indberetning.

For lønsummer er 2022-tallene nødvendige og disse tal kan hentes fra firmaets indberetninger til e-indkomst (SKAT), der er tilgængelige allerede fra slutningen af januar 2023. Det er populært sagt: AM-bidrag grundlaget + lønmodtageres eget ATP bidrag er skal oplyses som lønsum.

Hvad sker der hvis min virksomhed ikke indberetter til tiden?

DAG har vedtaget at virksomheder, der ikke lever op til kravet om indberetning af kontingent-oplysninger, skal sættes i kontingent ud fra et skøn af deres omsætning. Skønnet kan foretages ud fra allerede kendte oplysninger om virksomheden, bl.a. tidligere indberetningen + tillæg på 30%-50% – alt efter om det er 1. gang eller gentagne gange at oplysninger ikke er indberettet. DAG kan også indhente oplysninger fra indmeldelsesblanketter.

Der udsendes normalt en påmindelse, lige efter fristen den 9. juni 2023 – men ansvaret for indberetning påhviler 100% virksomheden selv.

Der foretages ikke kreditering af kontingent efter fakturaen er tilsendt virksomheden, men vi tilretter gerne kontingent-beregningen fra næste kontingent-periode, hvis man indsender sine oplysninger.

Se nedenstående filer med vejledning af kontingent-oplysninger til DAG: