MILJØ & ARBEJDSMILJØ: Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte 

03-06-2020

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren samarbejder med medarbejderne og AMO om at forebygge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen. Arbejdstilsynet har udarbejdet et informationsmateriale, der giver arbejdspladserne gode råd om, hvordan de kan inddrage medarbejderne og AMO i arbejdet med at at forebvgge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

Hav en åben dialog
Tal åbent om problemer og usikkerhed i forbindelse med at forebygge coronasmitte.

Gå systematisk frem
Sæt jer ind i og tag udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Afdæk jeres processer og arbejdsopgaver: Hvor kan I iværksætte tiltag, der kan håndtere coronarelaterede problematikker.

Få et fælles ejerskab
Tag fat på de opgaver og problemer, som er relevante på arbejdspladsen, og inddrag medarbejderne aktivt i at finde den rigtige løsning.

Husk at informere
Det kan ske gennem opslag, e-mails og interne nyhedsbreve samt ved personalemøder osv. Giv medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål og vær åben over for deres input.

Find informationsmaterialet HER