Indstil dygtig, ung håndværker til legat

19-04-2017

Håndværksrådet opfordrer igen alle håndværker- og industriforeninger til at foreslå kandidater blandt deres medlemskreds eller potentielle medlemmer. Kender du derfor en ung dygtig håndværker, der fortjener en anerkendelse, så er chancen her nu.

Håndværksrådet har igen mulighed for at indstille kandidater til Thora og Harald Olesens Legat, der uddeles til unge dygtige håndværkere i forbindelse med videreuddannelse eller etablering af egen virksomhed.

Håndværksrådet foretager en prioritering af kandidaterne. Den endelige afgørelse foretages af legatadministrationen. Selve uddelingen af legater sker på håndværker- og industriforeningernes formandsmøde, der i år finder sted den 8. – 10. september 2017 i Horsens.

Hvem kan få et legat og hvordan søger man:

  • Legatet kan uddeles til unge, dygtige håndværkere, især som hjælp til videreuddannelse efter endt læretid. Legatet kan også gå til etablering af egen virksomhed, både værksted og/eller butik.
  • Legatet uddeles forventeligt i tre portioner, og ligger typisk på mellem 5.000 kr. og 15.000 kr. Legatet er skattefrit.
  • Hvis I vil foreslå en kandidat, så send en ansøgning med beskrivelse af kandidaten og en begrundelse for, hvorfor I indstiller vedkommende. Vedlæg gerne udtalelser fra skole/uddannelsessted.
  • Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 28. april 2017.

Ansøgning med bilag sendes til Lisette Andersen på e-mail l.andersen@hvr.dk eller til nedenstående adresse.

Håndværksrådet

Islands Brygge 26

Postboks 1990

2300 København S