Julefrokostens ulykker kan være arbejdsulykker

14-12-2016

En skade ved firmaets julefrokost vil ofte være omfattet af arbejdsskadeloven. Så husk at få den anmeldt.

Hvis man er så uheldig at komme til skade under firmaets julefrokost, kan skaden takseres som en arbejdsskade. Derfor skal man anmelde den som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men som ved enhver arbejdsskadesanmeldelse vil sagen blive vurderet:

  • Der skal være tale om en officiel personalefest, hvor arbejdsgiveren skal invitere og betale for arrangementet, ligesom chefen skal være bekendt med rammerne.
  • Arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring dækker frem til den officielle afslutning på julefrokosten. Herefter er det den enkeltes ulykkesforsikring, der evt. kan dække en skade.
  • Hvis man kommer til skade – eksempelvis under en dans – spiller det ind, at denne aktivitet indgår som et naturligt led i arrangementet.

Uden betydning for julefrokostuheld

Derimod er det uden betydning – som nogen måske tror – at chefen selv deltager i julefrokosten, eller hvornår vedkommende forlader løjerne. Det spiller heller ikke nogen rolle, hvorvidt julefrokosten foregår på selve arbejdspladsen eller i lejede lokaler ude i byen – blot de opfylder ovenstående retningslinjer.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring