Justering af smileyordning på arbejdsmiljøområdet

29-11-2017

Justeringerne kræver, at de gældende regler bliver ændret, og forventes derfor at træde i kraft i juli 2018.

Beskæftigelsesministeren vil justere ordningen på seks punkter:

  1. Varigheden at den grønne smiley forkortes fra 5 år til 3 år.
  2. Virksomheder med en grøn smiley kan udtages til et nyt risikobaseret tilsyn, hvis Arbejdstilsynet har en konkret indikation på, at der er arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, fx ved en klage eller ulykke.
  3. Virksomheder, der har fået en gul eller rød smiley på et risikobaseret tilsyn, kan kun få en grøn smiley efter et nyt risikobaseret tilsyn.
  4. Gul smiley, der er udløst af formelle afgørelser om arbejdspladsvurderinger (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO), lyser som minimum i 3 måneder i stedet for nuværende 6 måneder. Arbejdstilsynet vil undersøge, om der er tilsvarende grundlag for også at forkorte lysningstiden for formelle påbud om brugsanvisninger.
  5. Rådgivningspåbud medfører en gul smiley i stedet for en rød. Forslaget skal ses i sammenhæng med næste forslag.
  6. Når der er tilvejebragt en tilstrækkelig kvalitet i Arbejdstilsynets registrering af de forskellige kategorier af strakspåbud, vil strakspåbud, hvor der er en betydelig fare, medfører en rød smiley i stedet for en gul. Arbejdsmiljørådet inddrages i arbejdet, som afsluttes medio 2018.