Kan man kræve loyalitet af en fritstillet medarbejder?

28-04-2023

En ny dom fra Arbejdsretten fastslår, at arbejdsgiver kan standse lønnen, hvis en medarbejder under sin fritstilling tager arbejde hos en konkurrerende virksomhed.

Sagen handlede om en ufaglært servicemedarbejder i et rengøringsfirma. Servicemedarbejderen var blevet opsagt og fritstillet grundet arbejdsmangel. Servicemedarbejderen havde et opsigelsesvarsel på 4 måneder. I opsigelsesbrevet havde virksomheden skrevet, at lønnen ville blive standset øjeblikkeligt, hvis medarbejderen i opsigelsesperioden tog arbejde hos en af virksomhedens konkurrenter. Medarbejderen fik ikke andet arbejde og fik derfor fuld løn fra virksomheden i hele opsigelsesperioden.

Medarbejderens fagforening mente, at det var i strid med ledelsesretten at pålægge en ufaglært medarbejder, at denne ikke måtte tage arbejde hos en konkurrent.

Arbejdsretten frifandt virksomheden og udtalte, at det at tage arbejde hos en af virksomhedens konkurrenter vil være et udtryk for illoyalitet fra medarbejderens side, og derved kunne begrunde standsning af lønnen. Dette krav gælder også, når medarbejderen er fritstillet.

”Det er vigtigt, at det nu er slået fast, at loyalitetsforpligtelsen gælder i fuld udstrækning også under en fritstilling. Arbejdsretten afviser klart, at medarbejderens viden eller mangel på samme kan ændre på loyalitetspligten i denne situation” udtaler Danske Anlægsgartneres jurist Birgitte Riisager.

Medlemmer kan kontakte Danske Anlægsgartnere for nærmere rådgivning vedrørende opsigelse og fritstilling ved at ringe til DAG’s jurister på tlf. 33 860 860.