Klima og økonomi ved bekæmpelse af ukrudt

28-04-2021

Miljøministeriet har på opfordring af DAG undersøgt CO2-udledning og økonomi ved forskellige typer af teknologier til ukrudtsbekæmpelse.

Følgende metoder er sammenlignet:

  • Spuma – der er baseret på behandling med skum
  • Weed-it, som anvendes til præcisionssprøjtning af pesticider
  • Heet-weed –  der er baseret på behandling med varmt vand

Data er baseret på oplysninger fra leverandørerne 

Blandt leverandørerne er der enighed om, at pesticidbehandling er den billigste løsning, og at alternative behandlingsformer ikke kan konkurrere på prisen. Den teknologiske udvikling har dog betydet, at der udvikles nye bekæmpelsesmetoder, som både hvad angår forventet antal behandlinger og pris, nærmer sig samme performanceniveau som ved pesticidbehandling.

Energiforbrug og CO2-udledning

Samlet set vil en overgang til pesticidfri behandling af offentlige arealer forventes at medføre et større energiforbrug. Det større energiforbrug er et resultat af, at flere af de pesticidfri behandlingsformer vil kræve et større antal behandlinger samt at flere af teknologierne anvender energi til behandlingen (f.eks. gas til afbrænding og energi til opvarmning af vand).

Vær opmærksom på at erfaringer fra praksis i både kommuner og virksomheder viser at antal behandlinger ofte skal øges og at kørehastigheden skal være meget lavere (nogle gange en halvering) for at bekæmpe ukrudtet og få den ønskede virkning, Grønt Miljø nr. 5, 2018 s 56-57. Der kan derfor forventes en større CO2-udledning og brug af flere mandskabstimer end det fremgår af resultaterne.

Læs notatet

Se notatet med oplysninger om investeringsomkostninger udledning af CO2 per behandlet m2 HER.