Kørselsfradraget falder

25-11-2020

Taksten for skattefri befordringsgodtgørelse, når din medarbejder kører i sin egen private bil mellem arbejdsstederne falder i 2021 til kr. 3,44 pr. kilometer for de første 20.000 kilometer. For kørslen over 20.000 kilometer, er taksten kr. 1,90 pr. kilometer.

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil. Du skal som arbejdsgiver holde kontrol med kørslen, blandt andet igennem kørselssedler.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

ÅrFor de første 20.000 kmFor kørsel over 20.000 km
20203,52 kr. pr. km1,96 kr. pr. km
20213,44 kr. pr. km1,90 kr. pr. km

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Erhvervsmæssig kørsel er f.eks. kørsel mellem arbejdssteder for samme arbejdsgiver i sin egen bil.

Hvis du stiller firmabil, ladvogn eller lignende til rådighed for medarbejderen, skal medarbejderen selvfølgelig ikke modtage befordringsgodtgørelse

Ved spørgsmål – kontakt

Jurist Esther Dam Simonsen, telefon: 33 860 860, mail: dam@dag.dk